הצג דירות פנויות

תכניות

תכנית קומהתכנית דירה

חזית מזרחית

חזית מערבית