הצג דירות פנויות

תהליך הרכישה

הגרלה ותוצאותיה
כנסים: הצגת פרויקט פסגת האגם
בחירת דירה
חתימה על חוזה המכר