הצג דירות פנויות

מחירון

מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר חניה כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
לא נמצאו דירות מתאימות
מספר דירות פנויות בבניין זה: 3
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר חניה כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
201 1 1 1 דירה 5 127.51 13.49 54/54A דרום מזרח 1,487,367 ₪
201 1 2 1 דירה 5 127.51 13.49 53/53A צפון מזרח 1,487,367 ₪
201 1 3 2 דירה 5 127.51 13.49 52/52A דרום מזרח 1,487,367 ₪
201 1 4 2 דירה 5 127.51 13.49 51/51A צפון מזרח 1,487,367 ₪
201 1 5 2 דירת מרפסת גן 4 106.97 264.54 100 צפון מערב 2,066,428 ₪
201 1 6 2 דירת מרפסת גן 3 78.3023 152.7 99 מערב 1,383,737 ₪
201 1 7 2 דירת מרפסת גן 4 107.39 301.72 98 דרום מערב 2,193,421 ₪
201 1 8 3 דירה 5 127.51 13.49 50/50A דרום מזרח 1,487,367 ₪
201 1 9 3 דירה 5 127.51 13.49 49/49A צפון מזרח 1,487,367 ₪
201 1 10 3 דירה 3 80.27 11.6 140 צפון מערב 940,871 ₪
201 1 11 3 דירה 3 78.3023 10.06 97 מערב 914,212 ₪
201 1 12 3 דירה 3 80.63 11.6 96 דרום מערב 944,821 ₪
201 1 13 4 דירה 5 127.51 13.49 48/48A דרום מזרח 1,487,367 ₪
201 1 14 4 דירה 5 127.51 13.49 47/47A צפון מזרח 1,487,367 ₪
201 1 15 4 דירה 3 80.27 11.6 95 צפון מערב 940,871 ₪
201 1 16 4 דירה 3 78.3023 10.06 94 מערב 914,212 ₪
201 1 17 4 דירה 3 80.63 11.6 101 דרום מערב 944,821 ₪
201 1 18 5 דירה 5 127.51 13.49 46/46A דרום מזרח 1,487,367 ₪
201 1 19 5 דירה 5 127.51 13.49 45/45A צפון מזרח 1,487,367 ₪
201 1 20 5 דירה 3 80.27 11.6 102 צפון מערב 940,871 ₪
201 1 21 5 דירה 3 78.3023 10.06 103 מערב 914,212 ₪
201 1 22 5 דירה 3 80.63 11.6 104 דרום מערב 944,821 ₪
201 1 23 6 דירה 5 127.51 13.49 44/44A דרום מזרח 1,487,367 ₪
201 1 24 6 דירה 5 127.51 13.49 43/43A צפון מזרח 1,487,367 ₪
201 1 25 6 דירה 3 80.27 11.6 129 צפון מערב 940,871 ₪
201 1 26 6 דירה 3 78.3023 10.06 128 מערב 914,212 ₪
201 1 27 6 דירה 3 80.63 11.6 127 דרום מערב 944,821 ₪
201 1 28 7 דירה 5 127.51 13.49 42/42A דרום מזרח 1,487,367 ₪
201 1 29 7 דירה 5 127.51 13.49 41/41A צפון מזרח 1,487,367 ₪
201 1 31 7 דירה 3 78.3023 10.06 125 מערב 914,212 ₪
201 1 32 7 דירה 3 80.63 11.6 124 דרום מערב 944,821 ₪
201 1 33 8 דירה 5 127.51 13.49 40/40A דרום מזרח 1,487,367 ₪
201 1 34 8 דירה 5 127.51 13.49 39/39A צפון מזרח 1,487,367 ₪
201 1 36 8 דירה 3 78.3023 10.06 123 מערב 914,212 ₪
201 1 37 8 דירה 3 80.63 11.6 122 דרום מערב 944,821 ₪
201 1 38 9 דירה 5 127.41 13.49 38/38A דרום מזרח 1,486,269 ₪
201 1 39 9 דירה 4 114.21 13.49 149 צפון מזרח 1,319,491 ₪
201 1 40 9 דירה 4 112.34 16.05 146 צפון מערב 1,307,400 ₪
201 1 41 9 דירה 4 112.4 16.05 36 דרום מערב 1,308,058 ₪
201 1 42 10 דירה 5 127.41 13.49 37/37A דרום מזרח 1,486,269 ₪
201 1 43 10 דירה 4 114.21 13.49 35 צפון מזרח 1,319,491 ₪
201 1 44 10 דירה 4 112.34 16.05 9 צפון מערב 1,307,400 ₪
201 1 45 10 דירה 4 112.4 16.05 10 דרום מערב 1,308,058 ₪
201 1 46 11 דירה 5 127.41 13.49 141/142 דרום מזרח 1,486,269 ₪
201 1 47 11 דירה 4 114.21 13.49 11 צפון מזרח 1,319,491 ₪
201 1 48 11 דירה 4 112.34 16.05 12 צפון מערב 1,307,400 ₪
201 1 49 11 דירה 4 112.4 16.05 13 דרום מערב 1,308,058 ₪
201 1 50 12 דירה 5 127.41 13.49 136/137 דרום מזרח 1,486,269 ₪
201 1 51 12 דירה 4 114.21 13.49 66 צפון מזרח 1,319,491 ₪
201 1 52 12 דירה 4 112.34 16.05 67 צפון מערב 1,307,400 ₪
201 1 53 12 דירה 4 112.4 16.05 68 דרום מערב 1,308,058 ₪
201 1 54 13 דירה 5 127.41 13.49 132/133 דרום מזרח 1,486,269 ₪
201 1 55 13 דירה 4 114.21 13.49 126 צפון מזרח 1,319,491 ₪
201 1 58 14 דירה 5 127.41 13.49 130/131 דרום מזרח 1,486,269 ₪
201 1 59 14 דירה 4 114.21 13.49 121 צפון מזרח 1,319,491 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 2
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר חניה כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
201 2 1 1 דירה 5 127.51 13.49 1/1A צפון מזרח 1,487,367 ₪
201 2 2 1 דירה 5 127.51 13.49 2/2A דרום מזרח 1,487,367 ₪
201 2 3 2 דירה 5 127.51 13.49 4/4A צפון מזרח 1,487,367 ₪
201 2 4 2 דירה 5 127.51 13.49 5/5A דרום מזרח 1,487,367 ₪
201 2 5 2 דירת מרפסת גן 4 106.97 207.45 3 דרום מערב 1,878,506 ₪
201 2 6 2 דירת מרפסת גן 3 78.3023 102.84 108 מערב 1,216,297 ₪
201 2 7 2 דירת מרפסת גן 4 107.39 231.99 31 צפון מערב 1,963,892 ₪
201 2 8 3 דירה 5 127.51 13.49 6/6A צפון מזרח 1,487,367 ₪
201 2 9 3 דירה 5 127.51 13.49 7/7A דרום מזרח 1,487,367 ₪
201 2 10 3 דירה 3 80.27 11.6 105 דרום מערב 940,871 ₪
201 2 11 3 דירה 3 78.3023 10.06 23 מערב 914,212 ₪
201 2 12 3 דירה 3 80.63 11.6 24 צפון מערב 944,821 ₪
201 2 13 4 דירה 5 127.51 13.49 25/26 צפון מזרח 1,487,367 ₪
201 2 14 4 דירה 5 127.51 13.49 55/55A דרום מזרח 1,487,367 ₪
201 2 15 4 דירה 3 80.27 11.6 29 דרום מערב 940,871 ₪
201 2 16 4 דירה 3 78.3023 10.06 30 מערב 914,212 ₪
201 2 17 4 דירה 3 80.63 11.6 14 צפון מערב 944,821 ₪
201 2 18 5 דירה 5 127.51 13.49 56/56A צפון מזרח 1,487,367 ₪
201 2 19 5 דירה 5 127.51 13.49 57/57A דרום מזרח 1,487,367 ₪
201 2 20 5 דירה 3 80.27 11.6 79 דרום מערב 940,871 ₪
201 2 21 5 דירה 3 78.3023 10.06 78 מערב 914,212 ₪
201 2 22 5 דירה 3 80.63 11.6 77 צפון מערב 944,821 ₪
201 2 23 6 דירה 5 127.51 13.49 58/58A צפון מזרח 1,487,367 ₪
201 2 24 6 דירה 5 127.51 13.49 59/59A דרום מזרח 1,487,367 ₪
201 2 25 6 דירה 3 80.27 11.6 76 דרום מערב 940,871 ₪
201 2 26 6 דירה 3 78.3023 10.06 75 מערב 914,212 ₪
201 2 27 6 דירה 3 80.63 11.6 74 צפון מערב 944,821 ₪
201 2 28 7 דירה 5 127.51 13.49 60/60A צפון מזרח 1,487,367 ₪
201 2 29 7 דירה 5 127.51 13.49 61/61A דרום מזרח 1,487,367 ₪
201 2 30 7 דירה 3 80.27 11.6 73 דרום מערב 940,871 ₪
201 2 31 7 דירה 3 78.3023 10.06 72 מערב 914,212 ₪
201 2 33 8 דירה 5 127.51 13.49 62/62A צפון מזרח 1,487,367 ₪
201 2 34 8 דירה 5 127.51 13.49 63/63A דרום מזרח 1,487,367 ₪
201 2 35 8 דירה 3 80.27 11.6 71 דרום מערב 940,871 ₪
201 2 36 8 דירה 3 78.3023 10.06 70 מערב 914,212 ₪
201 2 38 9 דירה 5 127.41 13.49 64/64A צפון מזרח 1,486,269 ₪
201 2 39 9 דירה 4 114.21 13.49 69 דרום מזרח 1,319,491 ₪
201 2 40 9 דירה 4 112.34 16.05 80 דרום מערב 1,307,400 ₪
201 2 41 9 דירה 4 112.4 16.05 81 צפון מערב 1,308,058 ₪
201 2 42 10 דירה 5 127.41 13.49 65/65A צפון מזרח 1,486,269 ₪
201 2 43 10 דירה 4 114.21 13.49 82 דרום מזרח 1,319,491 ₪
201 2 44 10 דירה 4 112.34 16.05 83 דרום מערב 1,307,400 ₪
201 2 45 10 דירה 4 112.4 16.05 86 צפון מערב 1,308,058 ₪
201 2 46 11 דירה 5 127.41 13.49 21/22 צפון מזרח 1,486,269 ₪
201 2 47 11 דירה 4 114.21 13.49 111 דרום מזרח 1,319,491 ₪
201 2 48 11 דירה 4 112.34 16.05 112 דרום מערב 1,307,400 ₪
201 2 49 11 דירה 4 112.4 16.05 113 צפון מערב 1,308,058 ₪
201 2 50 12 דירה 5 127.41 13.49 19/20 צפון מזרח 1,486,269 ₪
201 2 51 12 דירה 4 114.21 13.49 114 דרום מזרח 1,319,491 ₪
201 2 52 12 דירה 4 112.34 16.05 110 דרום מערב 1,307,400 ₪
201 2 53 12 דירה 4 112.4 16.05 109 צפון מערב 1,308,058 ₪
201 2 54 13 דירה 5 127.41 13.49 17/18 צפון מזרח 1,486,269 ₪
201 2 55 13 דירה 4 114.21 13.49 118 דרום מזרח 1,319,491 ₪
201 2 58 14 דירה 5 127.41 13.49 15/16 צפון מזרח 1,486,269 ₪
201 2 59 14 דירה 4 114.21 13.49 117 דרום מזרח 1,319,491 ₪
כל המחירים הינם לפני הצמדה למדד תשומות הבניה של חודש 11/2016. במועד חתימת החוזה יעודכנו המחירים לפי המועד הידוע בחתימת החוזה.

במידה וקיימת סתירה בין השטחים והמחירים בטבלה זו, המחירים והשטחים הקובעים הינם אלו שבמסמך ג'4 המאושר